Web Builder
logo ŁTA

Formy pomocy oferowane przez ŁTA:

Głównym celem statutowym ŁTA jest niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera lub innymi zespołami otępiennymi oraz ich opiekunom i rodzinom.


Prowadzimy dom dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zespołami otępiennymi, zapewniając podopiecznym:

specjalistyczną opiekę

konsultacje lekarza psychiatry raz w tygodniu

codzienne indywidualne zajęcia z psychologiem i logopedą, m.in. z wykorzystaniem programów komputerowych AfaSystem i RehaCom

codzienną terapię zajęciową, arteterapię, muzykoterapię

trzy razy w tygodniu rehabilitację ruchową

domową atmosferę, życzliwość i akceptację


Organizujemy świetlicę terapeutyczną
raz w miesiącu – zajęcia dla osób oczekujących na przyjęcie do ośrodka (w każdą 3 sobotę miesiąca);

Oferujemy pomoc psychologiczną dla opiekunów
– grupę wsparcia (w przedostatni poniedziałek każdego miesiąca o godzinie 16.30);


Dodatkowo prowadzimy Grupę Wsparcia dla opiekunów w Zgierzu w Domu Dziennego Senior-Wigor w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 16.30 


Organizujemy spotkania informacyjne dla opiekunów (zawsze w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 11.00 w siedzibie stowarzyszenia) w zakresie;

przebieg choroby, charakterystyka deficytów poznawczych i zaburzeń zachowania

sposoby radzenia sobie z zaburzeniami zachowania i trudnościami w opiece i pielęgnacji

pomocy ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

wiedzy na temat ubezwłasnowolnienia i aspektów prawnych opieki

wiedzy dotyczącej niepełnosprawności;

Spotkania są tematyczne i prowadzone przez fachowców w danej dziedzinie.

Organizujemy okresowo bezpłatne badania przesiewowe dla osób, które u siebie lub swoich bliskich obserwują kłopoty pamięciowe;


Opracowaliśmy zeszyty z ćwiczeniami stymulującymi pamięć i funkcje językowe dla chorych. I pracujemy nad kolejnymi.